Tachwedd 2017

Mae Vik wedi cymryd camau i newid ei bywyd diolch i Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a Cymunedau am Waith

Cyhoeddwyd ar Dydd Mawrth, 14 Tachwedd, 2017

Mae Vik o Gaerau yn dweud ei bod hi eisoes yn gallu gweld sut y mae ei bywyd yn newid diolch i’r technegau y mae hi wedi bod yn eu […]

Darllen mwy >

Medi 2017

Cymunedau am Waith a Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu Nicola i ddechrau hyfforddi fel Cynorthwy-ydd Dysgu

Cyhoeddwyd ar Dydd Iau, 28 Medi, 2017

Mae Nicola Powell yn rhiant sengl i ddau o blant ac yn bwriadu mynd yn ôl i weithio yn fuan. Ar ôl aros gartref gyda’i phlant am y pum mlynedd […]

Darllen mwy >