Digwyddiadau i ddod

Sesiynau galw heibio

Dewch i gwrdd â mentor yn eich ardal leol a chael rhagor o wybodaeth am y cymorth y mae Cymunedau am Waith yn gallu ei gynnig. Os ydych chi’n gymwys ac os oes gennych ddiddordeb mewn cael cymorth, cewch gofrestru ar y diwrnod.

Diwrnod: Dewch i gwrdd â ni yn: Amser:
Dydd Llun Canolfan Gymuned Evanstown 1pm-4pm
Dydd Llun Canolfan Bywyd Sarn 1pm-3pm
Dydd Llun Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr 1.30pm-3pm
Dydd Mawrth Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau 10am-3pm
Dydd Mawrth Canolfan Bywyd Sarn 10am-12pm
Dydd Mawrth Canolfan Bywyd Betws 9.30am-1pm
Dydd Mawrth Canolfan Bywyd y Pîl 9am-12pm
Dydd Mawrth Llyfrgell Maesteg 9.30am-12.30pm
Dydd Mercher Canolfan Fairfield, Maesteg 10am-12pm
Dydd Mercher Canolfan Bywyd y Pîl 9am-12pm
Dydd Mercher YMCA, Pen-y-bont ar Ogwr 10am-12pm
Dydd Mercher Canolfan Bywyd Sarn 10am-12pm
Dydd Mercher Yellow Wales 10am-4pm
Dydd Iau Ymddiriedolaeth Datblygu Caerau 9am-2pm
Dydd Iau Canolfan Bywyd Sarn 10am-12pm
Dydd Iau Y Gylchfa, Pen-y-bont ar Ogwr 9am-4pm
Dydd Gwener Canolfan Bywyd Sarn 10am-12pm
Dydd Gwener Llyfrgell Y Llynfi 2pm-4pm

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm:

Ffôn: 01656 643400

E-bost: c4w@bridgend.gov.uk

Neu, llenwch ffurflen ymholi isod.

Ffurflen ymholiad