Cymunedau ffyniannus

Mae hwn yn amser anodd iawn i lawer o bobl sy’n derbyn budd-daliadau oherwydd y newidiadau mawr sy’n digwydd yn y system les.

Nod Cymunedau yn gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yw:

  • cynyddu cyflogadwyedd pobl leol
  • lleihau effaith tlodi ar bobl sy’n derbyn budd-daliadau
  • rhoi mwy o gyfle i fusnesau newydd a busnesau presennol dyfu er mwyn darparu cyfleoedd cyflogaeth i bobl leol

Trwy Brosiect Sgiliau Cyflogaeth Pen-y-bont ar Ogwr (BESP) >>> Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr a chymorth rheoli dyledion >>> rydym yn llwyddo i:

  • helpu pobl ddatblygu sgiliau cyflogaeth a dod o hyd i waith
  • cynorthwyo pobl i wella eu gallu ariannol trwy roi cymorth iddynt reoli dyledion a chyngor am godi incwm

Ffeithiau allweddol am ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r ystadegau canlynol yn rhoi llinell sylfaen ar gyfer ardaloedd Cymunedau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, o’u cymharu â chyfartaledd Cymru. Casglodd Llywodraeth Cymru y ffigyrau hyn ynghyd ar ôl ad-drefnu’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ym mis Ebrill 2012.

Pobl oedran gwaith sy’n economaidd weithredol:
Clwstwr Isaf: 59.8%
Clwstwr Canol: 58.7%
Clwstwr Uchaf: 55.3%
Cyfartaledd Cymru: 65.8%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn IS na chyfartaledd Cymru

Trigolion Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr sy’n derbyn budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm:
Clwstwr Isaf: 30%
Clwstwr Canol: 27%
Clwstwr Uchaf: 29%
Cyfartaledd Cymru: 18.2%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru

Trigolion Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr sy’n derbyn budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm:
Clwstwr Isaf: 25%
Clwstwr Canol: 24%
Clwstwr Uchaf: 27%
Cyfartaledd Cymru: 13.9%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru

Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru aelwydydd â phlant dibynnol heb oedolyn mewn gwaith:
Clwstwr Isaf: 15.2%
Clwstwr Canol: 17.3%
Clwstwr Uchaf: 11.5%
Cyfartaledd Cymru: 4.6%
Mae pob un o’r tair ardal glwstwr yn UWCH na chyfartaledd Cymru

I gael rhagor fanylion ffoniwch Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr: 01656 643514 neu anfonwch neges e-bost: communitiesfirst@bridgend.gov.uk