Chwilio am swydd

Canolfannau gwaith yn agos i chi

Canolfan Waith Pen-y-bont ar Ogwr – Stryd y Farchnad, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1LL
Canolfan Waith Maesteg – 12/16 Stryd Fasnachol, Maesteg, CF34 9DF
Canolfan Waith Porthcawl –  Stryd Doc, Porthcawl, CF36 3BL


Cymunedau am Waith

Mae’r tîm Cymunedau am Waith yma i’ch cynorthwyo chi i wella eich sgiliau a’ch cyflogadwyedd.

  • A ydych chi’n ddi-waith ac yn ac yn awyddus i fynd yn ôl i weithio?
  • A ydych chi’n 16 oed neu’n hŷn?
  • A ydych chi wedi bod yn ddi-waith am flwyddyn o leiaf a ddim mewn addysg llawn amser na hyfforddiant?
  • A ydych chi’n teimlo bod diffyg sgiliau, cyfrifoldebau gofalu am blant neu gyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eich gallu i weithio yn eich atal rhag dod o hyd i waith?
  • A ydych chi’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf?
 I gysylltu â’r tîm os gwelwch yn dda cliciwch yma.