Gweithdai byw’n iach a sesiynau blasu

Ar y thema byw’n iach, mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gweithdai. Mae’r rhain yn cynnwys ioga ar eich eistedd, ymarferion cadair freichiau a sgiliau coginio.

Mae sesiynau coginio yn galluogi pobl sy’n cymryd rhan i gael gwybod popeth sydd ei angen am goginio ymarferol, maeth ac ymarfer corff. Mae hefyd gyfle iddynt gael tystysgrifau cymorth cyntaf a hylendid bwyd achrededig.

Mae’r sesiynau rheoli bwyd yn cynnwys trafodaeth strwythuredig, ymarferol a gweithgareddau grŵp lle gallwch ddysgu rhagor am faint dogn, labelu bwyd, ymarfer corff dyddiol, cyfnewid ryseitiau a chynlluniau hirdymor ar gyfer rheoli pwysau.

Mae sesiynau ymarfer corff wedi eu graddio, gan gynnwys ioga ar eich eistedd, ymarferion cadair freichiau neu bêl-droed cerdded ar gyfer pobl dros 50, yn ddelfrydol ar gyfer pobl â phryderon iechyd fel problemau cydbwysedd, arthritis neu briner anadl.

Mae dosbarthiadau dwyster uchel gan gynnwys swmba neu redeg ar drac yn annog pobl i fod yn egnïol mewn awyrgylch hwyl a hamddenol. Mae’r ymarferion hyn yn dangos i chi faint o hwyl y gall ymarfer corff fod gan roi’r hyder i chi wneud gweithgareddau ffitrwydd yn y dyfodol i wella eich lles corfforol a’ch lles meddwl.

I gael gwybodaeth ddiweddar am ein gweithdai a’n sesiynau blasu. Ewch i’n tudalen Digwyddiadau >>>