“Cwrs da iawn. Dysgais i gymaint o ddulliau newydd... mwynheais i’n fawr iawn ac roedd hyfforddwr y cwrs mor ddymunol a pharod i helpu.”

(Cwrs Addurno Teisennau Achrededig)

“Mwynheais i’r cwrs yn fawr iawn. Ces i lawer o wybodaeth dda iawn a llawer o awgrymiadau defnyddiol.”

(Sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar)

“Cafodd y cwrs ei gyflwyno’n dda, gyda chyfarwyddiadau syml i greu teisennau wedi’u haddurno’n hardd.”

(Cwrs Addurno Teisennau Achrededig)

“Bu’r cwrs o gymorth mawr i mi a dysgais sut i ymdrin â’r hyn a oedd yn digwydd o fy nghwmpas.”

(Sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar)

“Dysgais lawer am fwlio. Mwynheais i’n fawr.”

(Sesiwn Ymwybyddiaeth o Fwlio)

“Es i i’r cwrs ymlacio ac yoga teulu ac roedd e’n wych, roedd fy mhlentyn maeth a fy nhri ŵyr wrth ei boddau, diolch.”

(Sesiwn ymlacio)

“Went on the entry level 3 in Hair and Beauty today and it was absolutely fab really enjoyed thank you!”

(Entry Level 3 in Hair and Beauty)

“Thank you Communities first, Cindy and Aaron for the relaxation session at Bryncethin Memorial Hall today, I was very sceptical about the session when I saw the gongs, bowls…but I have to say, I thoroughly enjoyed and haven't felt this relaxed in a long time… Thank you.”

(Relaxation session)

“I was delighted at the way the pupils engaged with the "Words don't Hurt" session and whilst it was hard hitting the purpose is not to shock but to help them understand the massive impact that bullying can have on the victims.”

(Bullying Awareness session)

“I thoroughly enjoyed cooking healthy snacks and finding out about alternatives to takeaways. The pizza we made was healthier and nicer than the one we normally order as a takeaway.”

(Healthy Cooking- alternative to takeaways)

“The Safeguarding course was extremely helpful and gave me the knowledge and confidence to enrol onto a SIA 5 day course. I am also booked onto Paediatric First Aid and Mental Health to further develop my CV which has also helped me to get a job”.

(Safeguarding Children and Young People)

Croeso i Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Nod ein rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw lleihau tlodi trwy wella addysg a sgiliau, iechyd a chyfleoedd am waith.

Mewn ardaloedd cod post penodol trwy Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae ein timau a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn gweithio gyda thrigolion, sefydliadau cymunedol, busnesau ac asiantaethau allweddol eraill i leihau’r bwlch o ran addysg a sgiliau, y bwlch economaidd a’r bwlch iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a mwy cefnog ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol.

Ar ein gwefan, cewch wybodaeth am yr holl weithgareddau, digwyddiadau a rhaglenni amrywiol y mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn eu cynnal yn y gwahanol gymunedau, gan eich helpu i gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan a sut i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Darllenwch fwy yn Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yma >>>

 

  • Y newyddion diweddaraf