Mynediad at Hamdden yn cynnig hyd at 70% oddi ar gyfleusterau!

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae Halo Leisure yn cynnig aelodaeth ‘Mynediad i Hamdden’ lle gallwch gael hyd at 70% oddi ar gyfleusterau hamdden egnïol bob dydd yn:

I dderbyn y gostyngiad hwn, mae angen i chi fod yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal y Dreth Gyngor. Dewch â thystiolaeth i dderbynfa un o’r lleoliadau a enwir uchod a chewch chi a gweddill y teulu aelodaeth ‘Mynediad i Hamdden’ am £10 y mis (yn daladwy trwy ddebyd uniongyrchol) a fydd yn rhoi mynediad diderfyn i bob aelod o’r teulu i holl gyfleusterau Halo Leisure.

Fel arall, gall oedolion dalu £1.50 fesul gweithgaredd a bydd plant iau yn talu £1 fesul gweithgaredd ar sail talu a chwarae:

Bydd angen ailddilysu bob 12 mis heb dalu unrhyw ffioedd ychwanegol os byddwch yn cadw eich statws Cerdyn Rhwydd neu Mynediad i Hamdden.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch Canolfan Halo leol ar Ff: 0300 012 1223